Lezingen & Workshops

14 december 2018 - Stressless door december - meer informatie

18 december 2018 - Stressless door december - meer informatie

27 december 2018 - Ouder en kind ontspanningssessie - meer informatie

Challenges

7 januari 2019 - Kick-off "Een maand zonder..." - meer informatie