Je mindset is het geheel van gedachten, opvattingen en overtuigingen ten aanzien van jezelf, anderen en de wereld om je heen. Jouw mindset is dus bepalend voor je beslissingen. Je beslissingen zet je vervolgens om in actie. En dat wat je doet bepaalt uiteindelijke het resultaat.

Liggen menselijke capaciteiten vast of kunnen ze ontwikkelen? Wetenschappers zijn het erover eens dat mensen in staat zijn om zichzelf te ontwikkelen, maar dat zal bij de één makkelijker gaan dan bij de ander (Dweck, 2007). Op verschillende manieren zullen we aandacht besteden aan de mindset. 
Ben jij in staat om deze te veranderen en hoe doe je dat?